Nasz znak: RG – 7331/25/2006


Pyrzyce, dnia 30.03.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/25/2006

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej 200 długości około 158mb i sieci gazowej 125mb długości 165mb, w celu przyłączenia dwóch projektowanych budynków mieszkalnych na terenie działki nr 91/1 w rejonie ulicy Słowackiego.

Inwestycja prowadzona będzie na terenie działek nr 1 i nr 92 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 31-03-2006 11:16:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 31-03-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 31-03-2006 11:16:32