Sesja IV 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stanisława Pawłowskiego 2011-02-17 08:35:54
Uchwała Nr IV/28/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Państwa Henryka i Małgorzaty Michalskich na działalność Burmistrza Pyrzyc 2011-02-17 08:35:26
Uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Jana i Małgorzaty Kwiatkowskich na nie przyjęcie ich jako interesantów przez Burmistrza Pyrzyc 2011-02-17 08:34:49
Uchwała Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tomasza Kisiel dotyczącej wezwania do usunięcia naruszeń prawa 2011-02-17 08:34:18
Uchwała Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-02-17 08:33:48
Uchwała Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie przystąpienia Gminy Pyrzyce do projektu pod nazwą "RAZEM ŁATWIEJ" 2011-02-17 08:33:19
Uchwała Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru delegatów do reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-02-17 08:32:42
Uchwała Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Pyrzyce w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Ziemi Pyrzyckiej", wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER, oraz udzielenia pełnomocnictwa 2011-02-17 08:31:42
Uchwała Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany zasad udzielania stypendium Burmistrza Pyrzyc dla uczniów 2011-02-17 08:31:12
Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. o uchyleniu uchwały w sprawie organizacji i zakresu przeprowadzenia Gminnego Konkursu ?Aktywna wieś? na terenie Gminy Pyrzyce 2011-02-17 08:30:41
Uchwała IV/19/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2011 rok 2011-02-17 08:30:00
Uchwała Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady 2011-02-17 08:29:24
Uchwała Nr IV/17/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2011-02-17 08:28:45
Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia liczby, rodzaju i przedmiotu działania stałych komisji rady 2011-02-17 08:28:17
Uchwała Nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 116 w obrębie geodezyjnym Nieborowo do kategorii dróg gminnych 2011-02-17 08:27:43
Uchwała Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2011-02-17 08:26:48
Uchwała Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2011 2011-02-17 08:25:23