Nasz znak: RG – 7331/19/2006


Pyrzyce, dnia 10.04.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/19/2006

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 432/5, 429,

  • zabudowie złącza kablowego na terenie działki nr 429 przy granicy z działkami nr 433/6 i 433/4,

  • demontażu istniejącego odcinka linii napowietrznej, przebiegającej przez teren działek nr 433/4, 433/6, 433/5, 432/5,

  • demontażu istniejącego słupa energetycznego 1, usytuowanego na terenie działki nr 429,

  • wymianie istniejącego słupa energetycznego 2, usytuowanego na terenie działki nr 432/5,

w celu zasilenia stacji paliw, planowanej na działkach nr 433/5 i 433/6 przy ul.Warszawskiej w Pyrzycach [woj.zachodniopomorskie].

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się
z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie
w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro].

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-04-2006 07:07:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-04-2006 07:07:11