Nasz znak: RG – 7331/14/06


Pyrzyce, dnia 25.04.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/14/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia tzn. budowie kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz złącza słupowego na terenie działki nr 13/2, położonej w obrębie geodezyjnym Żabów, gmina Pyrzyce [woj.zachodniopomorskie].

Wydana została decyzja nr 8/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 26 kwietnia 2006r. do dnia 10 maja 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 26-04-2006 13:18:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 26-04-2006 13:18:57