Nasz znak: RG – 7331/19/06


Pyrzyce, dnia 24.05.2006r.

Nasz znak: RG - 7331/19/06

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego [t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] informuję, że zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działek nr 432/5, 429,

  • zabudowie złącza kablowego na terenie działki nr 429 przy granicy z działkami nr 433/6 i 433/4,

  • demontażu istniejącego odcinka linii napowietrznej, przebiegającej przez teren działek nr 433/4, 433/6, 433/5, 432/5,

  • demontażu istniejącego słupa energetycznego 1, usytuowanego na terenie działki nr 429,

  • wymianie istniejącego słupa energetycznego 2, usytuowanego na terenie działki nr 432/5,

Wydana została decyzja nr 9/2006 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2006r. i jest do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 257 [II piętro] w ciągu 14-dni tj. od dnia 24 maja 2006r. do dnia 07 czerwca 2006r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 24-05-2006 13:01:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 24-05-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 24-05-2006 13:01:10