Marzec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 68 /11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie: w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2011-03-04 14:18:00
Zarządzenie nr 69/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2011 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2011-03-04 14:19:52
ZARZĄDZENIE NR 70 /11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie: gospodarki transportowej w Ochotniczych Strażach Pożarnych działających na terenie Gminy Pyrzyce 2011-03-08 11:53:08
Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-03-08 11:55:03
Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-03-08 11:55:45
Zarządzenie nr73/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Sportu. 2011-03-11 14:21:37
Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 marca 2011r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce. 2011-03-11 14:22:43
Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-03-11 14:23:43
Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-03-11 14:24:26
Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-03-11 14:25:08
Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-03-11 14:26:37
Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-03-11 14:27:27
Zarządzenie Nr 80 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro. 2011-03-11 14:28:19
Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-03-15 13:47:53
Zarządzenie Nr 82/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-03-25 13:27:05
Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-03-25 14:13:43
Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2011-03-25 14:15:41
Zarządzenie Nr 85 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-04-07 17:21:12
Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wycen nieruchomości położonych na terenie gminy Pyrzyce. 2011-04-13 13:04:13
ZARZĄDZENIE Nr 87/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-04-07 17:21:55
ZARZĄDZENIE NR 88/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 2011-04-07 17:23:26
Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej. 2011-05-06 12:11:27
Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2010/2011 2011-04-07 17:24:08
ZARZĄDZENIE NR 91/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia o wykonaniu zaleceń pokontrolnych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 2011-04-07 17:25:56
Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-04-12 14:05:07
Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-04-12 14:06:15
ZARZĄDZENIE NR 94/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.03.2011 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2011 roku. 2011-04-07 17:27:15
ZARZĄDZENIE NR 95/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy 2011-04-07 17:28:02
Zarządzenie Nr 97 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011, do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr VI/48/11 z dnia 31 marca 2011r. 2011-04-07 17:29:58
Zarządzenie nr 96/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 68/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie stawek na wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce. 2011-04-19 11:37:01
Zarządzenie Nr 98 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-04-07 17:31:04