Sesja V 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przekazania skargi Przewodniczącej Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Pyrzycach Ewy Chmielewskiej na działalność Straży Międzygminnej w Pyrzycach 2011-03-09 08:41:16
Uchwała Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przekazania skargi Pana Przemysława Reteckiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2011-03-09 08:40:40
Uchwała Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego 2011-03-09 08:40:08
Uchwała Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce 2011-03-09 08:39:04
Uchwała Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 127/2 o pow. 611 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Mielęcin, na rzecz jej użytkownika wieczystego 2011-03-09 08:38:29
Uchwała Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2011-03-09 08:37:50
Uchwała Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 2011-03-09 08:37:07
Uchwała Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 -2014 2011-03-09 08:36:08
Uchwała Nr V/32/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2011-03-09 08:25:24
Uchwała Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pyrzyce na lata 2011 - 2015 2011-03-09 08:24:29
Uchwała Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2011 rok 2011-03-09 08:23:36