ZARZĄDZENIE NR 99/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 1. nr 40/10 o pow. 0,1133 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej, 2. nr 40/11 o pow. 0,1086 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z możliwością prowadzenia funkcji pensjonatowej