Sesja VI 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-04-26 12:27:23
Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nieuwzględnienia skargi Pana Tomasza Kisiela na uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr IV/26/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszeń prawa 2011-04-26 12:26:43
Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Bieńkowskiego na działalność Burmistrza Pyrzyc 2011-04-26 12:25:52
Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2011-04-26 12:25:21
Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2011-04-26 12:24:40
Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni znajdującej się w Pyrzycach przy ul.Jana Pawła II 2011-04-26 12:24:03
Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-04-26 12:22:58
Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2011-04-26 12:22:03
Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie współdziałania z Gminą Bielice i Gminą Przelewice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Pyrzyce 2011-04-26 12:21:29
Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Lipiany na współdziałanie w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2011-04-26 12:20:55
Uchwała Nr VI/44/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru 2011-04-26 12:20:19
Uchwała Nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Pyrzycach 2011-04-26 12:19:37
Uchwała Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku budżetowym 2012, środków stanowiących fundusz sołecki 2011-04-26 12:18:55
Uchwała Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-04-26 12:18:11