OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pyrzycach uchwały Nr LI/411/06 w dniu 31 maja 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce, obejmującego obszar położony w obrębie geodezyjnym Nr 8 miasta Pyrzyce - działki nr 14 i nr 74/2 położone przy ul. 1 Maja i ul. Zabytkowej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu przestrzennego. Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, w godz. od 7°° - 15°° w okresie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz

Kazimierz Lipiński

Pyrzyce, dnia 19 czerwca 2006.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 16-06-2006 12:45:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 16-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 16-06-2006 12:45:00