RG/RGGiPP – 7331/47/2004


Pyrzyce, dnia 03.11.2004r.

Nasz znak: RG/RGGiPP - 7331/47/2004

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 ze zmianą) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póżn. zm.] informuje się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce nr 75 w obrębie nr 5 m. Pyrzyce , poprzez budowę linii napowietrznej i kablowej do złącza kablowego zasilającego działkę nr 84/3, w obrębie geodezyjnym nr 5 m. Pyrzyce, przy ul. Szczecińskiej.

Została wydana decyzja nr 80/2004 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.11.2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-11-2004 12:37:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-11-2004 12:37:12