Sesja VII 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nieuwzględnienia skargi Pana Wiesława Kruszewskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr VI/54/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 2011-05-17 11:31:38
Uchwała Nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Sołtys" 2011-05-17 11:30:58
Uchwała Nr VII/74/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet radnych 2011-05-17 11:30:20
Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia głównych kierunków pracy i sposoby realizacji zadań Rady Miejskiej w Pyrzycach na okres kadencji 2010-2014 2011-05-17 11:29:36
Uchwała Nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej w Nieborowie kategorii drogi gminnej 2011-05-17 11:28:28
Uchwała Nr VII/71/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie pozbawienia części ulicy Dworcowej i ul. Tadeusza Rejtana w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2011-05-17 11:27:31
Uchwała Nr VII/70/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/559/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 40/7, nr 40/8, nr 40/10, nr 40/11 położonych w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-05-17 11:25:31
Uchwała Nr VII/69/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/557/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Adama Mickiewicza 2011-05-17 11:24:56
Uchwała Nr VII/68/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce 2011-05-17 11:24:02
Uchwała Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:23:06
Uchwała Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:22:30
Uchwała Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:21:52
Uchwała Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:20:46
Uchwała Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:20:04
Uchwała Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 47/4 obręb 8 2011-05-17 11:19:34
Uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 335 obręb 9 2011-05-17 11:19:01
Uchwała Nr VII/60/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:18:23
Uchwała Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 572 obręb 10 2011-05-17 11:17:20
Uchwała Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu nieruchomości na część działki nr 335 obręb 9 2011-05-17 11:16:39
Uchwała Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce 2011-05-17 11:15:42
Uchwała Nr VII/56/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2010 2011-05-17 11:14:33