RG – 7331/105/2004


Pyrzyce, dnia 03.11.2004r.

Nasz znak: RG - 7331/105/2004

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071z późn. zm.] Burmistrz Pyrzyc informuje , iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej NN 0,4 KV , na terenie działki nr 429 i nr 432/5 w obrębie geodezyjnym 10 m. Pyrzyce, przeznaczona do zasilenia działki nr 432/6 położonej w obrębie geodezyjnym 10 m. Pyrzyce, przy ul. Warszawskiej.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7- dni od daty otrzymania pisma.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 03-11-2004 12:39:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 03-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 03-11-2004 12:39:56