Obwieszczenie o rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, do złącza kablowego zasilającego budynek mieszkalny przewidziany do realizacji na działce nr 248/3 położonej w obrębie nr 9 m...


Pyrzyce, dnia 30.12.2003r.

Nasz znak: RGGiPP - 7331/70/2003

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 w związku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] Burmistrz Pyrzyc informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, do złącza kablowego zasilającego budynek mieszkalny przewidziany do realizacji na działce nr 248/3 położonej w obrębie nr 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej.

Z wnioskiem o wydanie w/w decyzji strony mogą zapoznać się w pok. 257 tut. Urzędu
[ II piętro] w godz. Od 10.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 15-01-2004 09:19:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 15-01-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 15-01-2004 09:19:39