Sesja VIII 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr VIII/93/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariusza Kozdroń na działalność Burmistrza Pyrzyc 2011-06-10 15:02:20
Uchwała Nr VIII/92/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie uchwały Nr LXIX/575/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Żabów na lata 2010-2017" 2011-06-10 15:01:55
Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/576/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 września 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 334/2 położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej 2011-06-10 15:01:12
Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/559/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 40/7, nr 40/8, nr 40/10, nr 40/11 położonych w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2011-06-10 15:00:48
Uchwała Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/557/10 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/6 położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza 2011-06-10 15:00:26
Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2011-06-10 15:00:04
Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wykonanie zadań edukacyjnych rządowego "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 2011-06-10 14:59:28
Uchwała Nr VIII/86/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152 położona w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. Młyńskiej 2011-06-10 14:58:44
Uchwała Nr VIII/85/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie działki nr 28/3 obręb 12 miasta Pyrzyce 2011-06-10 14:58:22
Uchwała Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wygaszenia prawa wieczystego użytkowania działki nr 28/24 obręb 12 miasta Pyrzyce 2011-06-10 14:57:57
Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu części działki nr 335 obręb 9 miasta Pyrzyce 2011-06-10 14:57:28
Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości na część dz. nr 161/2 położonej w obr. 4 m. Pyrzyce, przeznaczonej pod uprawy polowe 2011-06-10 12:10:50
Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy i najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce 2011-06-10 12:10:26
Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały ustanawiającej strefy wolne od dymu tytoniowego 2011-06-10 12:09:57
Uchwała Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej 2011-06-10 12:09:29
Uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-06-10 12:08:43
Uchwała Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2010 2011-06-10 12:07:59