ZARZĄDZENIE NR 228/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 40/6 o pow. 0,3022 ha położona w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe wolnostojące zgodnie z decyzją Nr 54/2010 o warunkach zabudowy oraz decyzją Nr 54/A/2010 o zmianie decyzji o warunkach zabudowy.