ZARZĄDZENIE NR 258/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami związanymi z obsługą ludności.