Rada Nadzorcza Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z.o.o w Pyrzycach działając na podstawie uchwały Nr 50/2004 z dnia 24.03.2004r. O G Ł A S Z A Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu


Rada Nadzorcza

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Spółka z.o.o w Pyrzycach

działając na podstawie uchwały Nr 50/2004 z dnia 24.03.2004r.

O G Ł A S Z A

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zarządu Spółki

 1. Wymagania stawiane Kandydatom:

  1. udokumentowane wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawne,

  2. udokumentowanie przebiegu pracy zawodowej, w tym pięć lat na stanowisku kierowniczym,

  3. przedstawienie znajomości problematyki gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,

  4. udokumentowanie aktualnego stanu zdrowia.

II- Oferty należy składać w następujący sposób:

 1. Koperta zewnętrzna ( pierwsza) powinna być oznaczona napisem ,, Konkurs na Dyrektora Zarządu”,

 2. Koperta wewnętrzna ( druga ) powinna być opisana danymi oferenta i powinna zawierać dokumenty, o których mowa w pkt.1.

III- Oferty należy składać w sekretariacie Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 26 w Pyrzycach do dnia 24 maja 2004 roku do godziny 12°°.

IV- Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 maja 2004 roku o godzinie 14°°.

VI - Oferent wybrany przez Komisję zostanie zaproszony do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję Konkursową.

Przewodniczący Rady

Nadzorczej

Andrzej Hatłas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 27-04-2004 12:10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 27-04-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 27-04-2004 12:10:08