ZARZĄDZENIE NR 278/2011 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 25 SIERPNIA 2011 ROKU w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39 o powierzchni 0,0030 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim Zamiejscowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą Nr SZ2T/00022528/7, położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta Pyrzyce przy ul. 1 Maja.