Wrzesień

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 291 /2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2011-09-08 14:41:00
Zarządzenie Nr 292/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-09-22 13:35:24
ZARZĄDZENIE Nr 293/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2011 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. użytkowej 255 m2 usytuowanego na działce 256/2 w obrębie 9 m. Pyrzyce przy Placu Wolności w budynku Pyrzyckiego Domu Kultury . 2011-09-08 14:43:10
Zarządzenie Nr 294/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkol-nym 2011/2012 2011-09-08 14:43:50
Zarządzenie Nr 295/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-09-15 08:16:56
Zarządzenie Nr 296/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 września 2011r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2011-09-15 08:17:29
ZARZĄDZENIE Nr 298/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2011-10-18 11:12:36
Zarządzenie Nr 297/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 września 2011 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012 2011-09-15 08:17:58
Zarządzenie Nr 299/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 2011-09-15 08:19:10
Zarządzenie Nr 300/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-09-22 14:24:11
Zarządzenie Nr 301/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 13:39:59
Zarządzenie Nr 302/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 13:40:22
Zarządzenie Nr 303/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 13:40:53
Zarządzenie Nr 304/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 13:41:11
Zarządzenie Nr 305/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 13:41:39
Zarządzenie Nr 306/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:20:00
Zarządzenie Nr 307/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:20:20
Zarządzenie Nr 308/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Krzemlinie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:20:48
Zarządzenie Nr 309/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Mielęcinie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:21:12
Zarządzenie Nr 310/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Brzesku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:21:36
Zarządzenie Nr 311/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Żabowie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:21:58
Zarządzenie Nr 312/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Ryszewku dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:22:21
Zarządzenie Nr 313/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Okunicy dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:22:43
Zarządzenie Nr 314/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r. 2011-09-22 14:23:05
Zarządzenie Nr 315/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2011-09-26 11:02:43
Zarządzenie Nr 316/ 2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym dla Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL oraz polityki bezpieczeństwa dla zbioru podsystem monitorowania europejskiego funduszu społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL 2014-11-12 14:20:38
Zarządzenie Nr 317/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2011-09-22 14:26:46
Zarządzenie Nr 318/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2011/2012 2011-09-22 14:27:09
Zarządzenie nr 320/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania składu Komisji do odbioru lokalu 2012-01-10 13:04:51
ZARZĄDZENIE NR 319/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 września 2011r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2011-09-27 13:56:18
Zarządzenie Nr 322/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011, do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XI/148/2011 z dnia 29 września 2011r. 2012-01-10 13:06:31
Zarządzenie Nr 321/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Krzemlinie 2011-10-18 11:14:07
Zarządzenie Nr 323/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2011. 2012-01-10 13:07:45
ZARZĄDZENIE Nr324/2011 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2011-10-12 09:41:11