OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce, obręb nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64 i 65


OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Pyrzyce, obręb nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64 i 65

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach nr VIII/40/03 z dnia 27 marca 2003 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce obejmującego obszar w obrębie nr 7 m. Pyrzyce, działki nr 64 i 65, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 czerwca do 06 lipca 2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-700 Pyrzyce, pokój 257, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2004 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Pl. Ratuszowy 1, 74-700 Pyrzyce, sala 130, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pyrzyc z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2004 r.

Burmistrz

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 02-06-2004 12:22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 02-06-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 02-06-2004 12:22:45