Sesja XI 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XI/154/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie nieuwzględnienia skargi Pana Mariusza Kozdroń na uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr IX/101/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2011-11-03 09:56:22
Uchwała Nr XI/153/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2011-11-03 09:55:51
Uchwała Nr XI/152/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określania wysokości sumy i upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do zaciągnięcia zobowiązania w związku z przystąpieniem Gminy Pyrzyce do projektu pod nazwą "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce" 2011-11-03 09:55:27
Uchwała Nr XI/151/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/101/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej 2011-11-03 09:54:48
Uchwała Nr XI/150/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2012 - 2015 2011-11-03 09:54:22
Uchwała Nr XI/149/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2011-11-03 09:53:56
Uchwała Nr XI/148/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-03 09:51:37
Uchwała Nr XI/147/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przekazania w użytkowanie Sołectwu Letnin altanki ogrodowej usytuowanej na działce nr 536/9 2011-11-03 09:50:47
Uchwała Nr XI/146/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy i najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce 2011-11-03 09:50:23
Uchwała Nr XI/145/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 337/2 o pow. 47m? położona w obrębie Nieborowo 2011-11-03 09:49:57
Uchwała Nr XI/144/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 61 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej 2011-11-03 09:49:31
Uchwała Nr XI/143/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 337/3, położona w obrębie geodezyjnym Nieborowo 2011-11-03 09:49:06
Uchwała Nr XI/142/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej nr 129 położonej w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej 2011-11-03 09:48:45
Uchwała Nr XI/141/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 971/2 położona w obrębie geodezyjnym Brzesko gm. Pyrzyce 2011-11-03 09:48:15
Uchwała Nr XI/140/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 92/3, nr 92/4, nr 92/5, nr 92/6, nr 92/7, nr 92/8, położone w obrębie geodezyjnym Giżyn 2011-11-03 09:47:50
Uchwała Nr XI/139/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 195/2, położona w obrębie geodezyjnym Nieborowo 2011-11-03 09:47:23
Uchwała Nr XI/138/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/440/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 2011-11-03 09:46:49
Uchwała Nr XI/137/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Pyrzyc 2011-11-03 09:46:18
Uchwała Nr XI/136/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVI/115/07 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 października 2007r. w sprawie opłaty targowej 2011-11-03 09:45:44
Uchwała Nr XI/135/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2011-11-03 09:45:13
Uchwała Nr XI/134/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 2011-11-03 09:44:41
Uchwała Nr XI/133/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Gminy Pyrzyce 2011-11-03 09:44:13
Uchwały Nr XI/132/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych w tym dla dorosłych prowadzonych przez osoby i podmioty inne niż Gmina Pyrzyce 2011-11-03 09:43:44
Uchwała Nr XI/131/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2011-11-03 09:43:13
Uchwała Nr XI/130/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej 2011-11-03 09:42:29