Sesja XII 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XII/165/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2011-11-03 10:01:52
Uchwała Nr XII/164/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2011-11-03 10:01:29
Uchwała Nr XII/163/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2011-11-03 10:01:05
Uchwała XII/162/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 2011-11-03 10:00:40
Uchwała Nr XII/160/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy i najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce 2011-11-03 10:00:14
Uchwała Nr XII/159/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Nieborowie 45 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 333/1000 części w działce nr 343 obręb Nieborowo 2011-11-03 09:59:52
Uchwała Nr XII/158/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/235/08 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce 2012-11-20 10:08:39
Uchwała Nr XII/157/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 94/1, położona w obrębie geodezyjnym Ryszewko 2011-11-03 09:59:26
Uchwała Nr XII/156/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/360/09 z dnia 26 marca 2009r w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce 2011-11-03 09:59:03
Uchwała Nr XII/155/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod nazwą Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pyrzycach 2011-11-03 09:58:18