Burmistrz Pyrzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 85/7 o pow. 0,1504 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy, nr 85/8 o pow. 0,1504 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy, nr 85/9 o pow. 0,1505 ha położona w obrębie Giżyn z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Nr 76/2008 o warunkach zabudowy.