Sesja XIII 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu na nieruchomości stanowiące własność Gminy Pyrzyce 2011-11-22 15:55:36
Uchwała Nr XIII/174/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2011-11-22 15:55:16
Uchwała Nr XIII/173/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2011-11-22 15:54:56
Uchwała Nr XIII/172/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 r. o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz poboru tej opłaty 2011-11-22 15:54:19
Uchwała Nr XIII/171/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 08 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-22 15:54:00
Uchwała Nr XIII/170/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-22 15:53:38
Uchwała Nr XIII/169/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 2011-11-22 15:53:18
Uchwała Nr XIII/168/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym 2011-11-22 15:52:54
Uchwała Nr XIII/167/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych 2011-11-22 15:52:29
Uchwała Nr XIII/166/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 8 listopada 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2011-11-22 15:51:53