RGGiPP – 7331/88/2004


Pyrzyce, dnia 07.09.2004r.

Nasz znak: RGGiPP - 7331/88/2004

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 w związku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] Burmistrz Pyrzyc informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

rozbudowie sieci energetycznej 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce nr 212 w obrębie geodezyjnym Turze, poprzez budowę linii kablowej do złącza zasilającego planowaną zabudowę działek siedliskowych nr 193/1 i nr 193/2, w obrębie geodezyjnym Turze gm. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7 - dni od daty ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 09-09-2004 13:05:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 09-09-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 09-09-2004 13:05:27