RG – 7331/110/2004


Pyrzyce, dnia 18.11.2004r.

Nasz znak: RG - 7331/110/2004

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.10 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] informuje się, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

przebudowie ulicy Gabriela Narutowicza na długości ok.130 m przewidzianej do realizacji na terenie działek nr 184/4, 190/29, w obrębie geodezyjnym 6 m. Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7 - dni od daty ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-11-2004 12:18:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-11-2004 12:18:57