RG – 7331/112/2004


Pyrzyce, dnia 18.11.2004r.

Nasz znak: RG - 7331/112/2004

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art.53 ust.1 w związku z art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717) oraz zgodnie z art.61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego [ jednolity tekst : Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071] Burmistrz Pyrzyc informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

zmianie sposobu użytkowania części budynku po byłym sklepie na świetlicę wiejską, na działce nr 5/3 i 293/2 w obrębie geodezyjnym Krzemlin, gmina Pyrzyce.

W związku z powyższym informuję, że przedstawiciele stron mogą zapoznać się z dokumentacją oraz zgłaszać na piśmie swoje zastrzeżenia i wnioski, postanowienia w/w sprawie w Wydziale Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Pl. Ratuszowy 1, pok. 257[ II piętro], w terminie 7 - dni od daty ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwester Krystecki 22-11-2004 12:19:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwester Krystecki 22-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Sylwester Krystecki 22-11-2004 12:19:59