Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.1.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch domów mieszkalnych z przeznaczeniem na cele opiekuńczo - wychowawcze wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami, na działkach o nr 7/6 i 7/7 w obr. 12 m. Pyrzyce. 2012-02-10 09:19:22
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.10.2012 iż w dniu 06 lutego 2012 roku zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Pyrzyce" wraz z infrastrukturą towarzyszącą". 2012-02-10 09:17:47
OBWIESZCZENIE IZP.6733.34.11.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej celem zasilenia działki nr 213. Inwestycja przebiega na terenie działek nr 18(dr) i 202(dr) obręb 04 miasta Pyrzyce. 2012-02-10 09:16:50
OBWIESZCZENIE IZP.6733.4.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn o,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia w energię elektryczną działek geodezyjnych nr 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 i 213 obręb 4 Pyrzyce położonych przy ul. Rycerza Przybora. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 18(dr), 202 i 203 obręb Pyrzyce. 2012-02-10 09:15:52
OBWIESZCZENIE IZP.6733.3.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa linii kablowej nn o,4kV wraz ze złączem kablowym oraz złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek geodezyjnych nr 111/3, 111/4, 111/5 i 111/6 obręb Nieborowo. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 15/1(dr) i 111/6 obręb Nieborowo. 2012-02-10 09:14:54
OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa linii kablowej nn o,4kV wraz ze złączem kablowym i złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia działek geodezyjnych nr 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21 i 86/22 obręb 12 Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 1/10 obręb 13 Pyrzyce i 86/36, 86/37 i 87 obręb Pyrzyce 12. W 2012-02-10 09:13:54
Obwieszczenie AB.7331.27.7.11.2012.PB 2012-02-10 09:12:46
Obwieszczenie AB.7331.29.6.11.2012.PB 2012-02-10 09:12:06
Obwieszczenie AB.7331.28.7.11.2012.PB 2012-02-10 09:11:27
OBWIESZCZENIE IZP.6733.33.11.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia działek nr 121/4, 121/5, 121/6 i 121/7 przy ul. Kościuszki obręb 06 miasta Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 15 i 121/10 obręb 06 miasta Pyrzyce. 2012-02-02 09:38:38
OBWIESZCZENIE IZP.6733.32.11.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia działek nr 248/45, 248/46, 248/47 i 248/48 przy ul. Kwiatowej obręb 09 miasta Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 204/5, 305, 248/68, 248/71, 248/15, 248/45, 248/46, 248/47 i 248/48 obręb 09 miasta Pyrzyce. 2012-02-02 09:38:10
OBWIESZCZENIE IZP.6733.35.11.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 86/36 obręb 12 miasta Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 87 i 86/36 obręb 12 m. Pyrzyce. 2012-02-02 09:37:36