Sesja XVII 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVII/207/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 2012-02-03 14:18:42
Uchwała XVII/206/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pyrzycach na 2012 rok 2012-02-03 14:18:21
Uchwała Nr XVII/205/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Pyrzyce 2012-02-03 14:17:59
Uchwała Nr XVII/204/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2012-02-03 14:17:30
Uchwała Nr XVII/203/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Żabowie nr 71 i na jego sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem 61/1000 części w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 144/5 obręb Żabów 2012-02-03 14:17:05
Uchwała Nr XVII/202/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego udziału 93/1000 części w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 152/2 obręb Żabów 2012-02-03 14:16:41
Uchwała Nr XVII/199/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w miejscowości Nowielin 2012-02-03 14:16:21
Uchwała Nr XVII/198/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 311/10 położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego z jednoczesną sprzedażą budynków posadowionych na tej działce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2012-02-03 14:15:56
Uchwała Nr XVII/197/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na nieruchomości przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych O/T w Szczecinie 2012-02-03 14:15:37
Uchwała Nr XVII/195/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania opłat 2012-02-03 14:15:16
Uchwała Nr XVII/194/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Pyrzyc uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Pyrzyce 2012-02-03 14:14:51
Uchwała Nr XVII/193/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pyrzycach 2012-02-03 14:14:27
Uchwała Nr XVII/192/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki komunalnej oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki komunalnej Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. 2012-02-03 14:13:55