Luty

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 518/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-03-13 12:45:54
Zarządzenie Nr 517 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie: przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" i powołania Komisji Konkursowej 2012-03-01 14:12:21
Zarządzenie nr 516/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2012-05-10 13:25:48
Zarządzenie Nr 515/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-03-01 14:11:26
Zarządzenie Nr 514/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012 do uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach Nr XX/221/12 z dnia 23 lutego 2012r. 2012-03-01 14:10:52
Zarządzenie Nr 513/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-03-01 14:09:11
Zarządzenie nr 512/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-05-10 13:24:22
ZARZĄDZENIE NR 511/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 20 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 971/2 o powierzchni 0,0650 ha położoną w obrębie Brzesko, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-01 14:08:36
ZARZĄDZENIE NR 510/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-28 09:53:08
ZARZĄDZENIE NR 509/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-20 14:15:28
ZARZĄDZENIE NR 508/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-20 14:15:01
ZARZĄDZENIE NR 507/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-20 14:14:34
ZARZĄDZENIE NR 506/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 16 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 494 o powierzchni 1,2528 ha położoną w obrębie Letnin, przeznaczoną do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-23 09:44:26
ZARZĄDZENIE NR 505/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 16 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 730/1 o powierzchni 0,1181 ha położoną w obrębie Brzesko, przeznaczoną do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-20 14:14:01
Zarządzenie Nr 504/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-02-20 14:13:41
Zarządzenie Nr 503/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2012-02-20 14:13:00
Zarządzenie Nr 502/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-02-20 14:11:18
ZARZĄDZENIE NR 501/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-20 14:10:51
ZARZĄDZENIE NR 500/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 13 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 191/7 o powierzchni 0,0340 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-20 14:10:28
ZARZĄDZENIE NR 499/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 13 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 191/13 o powierzchni 0,0333 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-20 14:10:07
ZARZĄDZENIE NR 498/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 13 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/8 o powierzchni 0,1137 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-20 14:09:40
ZARZĄDZENIE NR 497/2012 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 13 LUTEGO 2012 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 40/7 o powierzchni 0,1549 ha położoną w obrębie nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, przeznaczoną do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-02-20 14:09:13
ZARZĄDZENIE NR 496/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-02-20 14:08:41
Zarządzenie nr 495 /12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 120/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 kwietnia 2011r. dotyczącego powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2012-02-10 14:27:29
ZARZĄDZENIE Nr 494/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-02-10 14:25:43
Zarządzenie Nr 493/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-02-10 14:25:13
Zarządzenie Nr 492/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-02-10 14:23:49
Zarządzenie Nr 491/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lutego 2012 r w sprawie drugiego przetargu nieograniczonego na zakup środków niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych Gminy Pyrzyce w ramach Programu "Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Pyrzyce". 2012-02-10 13:49:55
ZARZĄDZENIE Nr 490/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 169/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2012-02-10 13:46:49
ZARZĄDZENIE Nr 489/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 256/1 o pow. 1245 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce w udziale 937/1000 z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 13:45:47
ZARZĄDZENIE Nr 488/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 167/2 o pow. 1080 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 13:45:10
ZARZĄDZENIE Nr 487/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 320 o pow. 1014 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-02-10 13:44:10
Zarządzenie nr 486/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 Lutego 2012r. w sprawie powołania składu Komisji do odbioru lokali. 2012-05-10 13:22:43
Zarządzenie nr 485/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lutego 2012r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji rozwiązywania problemów Alkoholowych w Pyrzycach. 2012-05-10 13:19:13
ZARZĄDZENIE Nr 484/12 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 lutego 2012 r. w sprawie zmiany organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2011/2012 2012-02-03 14:29:32