ZARZĄDZENIE NR 496/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: - nr 191/7 o pow. 0,0340 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza, - nr 191/13 o pow. 0,0333 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Adama Mickiewicza.