Sesja XIV 2011r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XIV/187/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady 2012-02-29 12:29:00
Uchwała Nr XIV/186/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-29 12:28:36
Uchwała Nr XIV/185/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisu art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego 2012-02-29 12:28:11
Uchwała Nr XIV/184/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały nadającej Statut Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2012-02-29 12:27:18
Uchwała Nr XIV/183/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/401/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 2012-02-29 12:26:59
Uchwała Nr XIV/182/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu nieruchomości na część działki nr 152 położonej w obr. 8 m. Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2012-02-29 12:26:39
Uchwała Nr XIV/181/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pomieszczenia piwnicznego nr 8a położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Kościuszki 8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału 41/1000 części w działce nr 178/10 obręb nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Kościuszki 2012-02-29 12:26:14
Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 131 o pow. 73m? położona w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Wojciecha Bartosza Głowackiego 2012-02-29 12:25:48
Uchwała Nr XIV/179/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele w Brzesku 2012-02-29 12:25:18
Uchwała Nr XIV/178/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2012-02-29 12:24:30
Uchwała Nr XIV/177/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok 2012-02-29 12:23:49
Uchwała Nr XIV/176/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2011 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2012-02-29 12:21:52