Sesja XVIII 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/218/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Stefana Prasałka 2012-02-29 12:39:17
Uchwała Nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2012 rok 2012-02-29 12:38:54
Uchwała Nr XVIII/216/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie desygnowania przedstawiciela Gminy Pyrzyce do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pyrzycach 2012-02-29 12:38:20
Uchwała Nr XVIII/215/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok 2012-02-29 12:37:59
Uchwała Nr XVIII/214/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-02-29 12:37:27
Uchwała Nr XVIII/213/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2012 2012-02-29 12:36:58
Uchwała Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach 2012-02-29 12:34:50
Uchwała Nr XVIII/211/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Pyrzycach 2012-02-29 12:34:30
Uchwała Nr XVIII/210/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2012-02-29 12:33:56
Uchwała Nr XVIII/209/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 46, położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Cmentarnej 2012-02-29 12:33:32
Uchwała Nr XVIII/208/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Pyrzyce w obrębach ewidencyjnych Ryszewko, Ryszewo, Rzepnowo, Turze, Młyny, Brzezin, Żabów oraz w obrębie 1 m. Pyrzyce 2012-02-29 12:33:07