OBWIESZCZENIE IZP.6733.2.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV - budowa linii kablowej nn o,4kV wraz ze złączem kablowym i złączami kablowopomiarowymi do zasilenia działek geodezyjnych nr 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 86/19, 86/20, 86/21 i 86/22 obręb 12 Pyrzyce. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek o numerach 1/10 obręb 13 Pyrzyce i 86/36, 86/37 i 87 obręb Pyrzyce 12.