INFORMACJA NR 23/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia 2004 roku do 15 stycznia 2005 roku


INFORMACJA NR 23/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 grudnia 2004 roku do 15 stycznia 2005 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce,

 • zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce,

 • emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez gminę,

 • sprzedaży działek numer 87/3 i 87/4 w obrębie Turze,

 • sprzedaży działek numer 223/1, 223/2, 223/3 w obrębie Nieborowo,

 • sprzedaży działek numer 763/1 i 763/2 w Brzesku i obciążeniu służebnością drogową.

II. Wydałem zarządzenia w sprawach:

 • zmiany budżetu gminy na rok 2004 - dwukrotnie,

 • zmian w budżecie gminy na rok 2004 - dwukrotnie,

 • powołania Pełnomocnika ds. Rewitalizacji,

 • zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce,

 • wypłat wynagrodzeń w 2005 roku,

 • planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 • powierzenia pełnienia obowiązków pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych,

 • zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym,

 • składu osobowego Zespołu ds. Środków Pomocowych,

 • ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pyrzycach,

 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce - działka 147/4,

 • rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 10 miasta Pyrzyce - działka 259,

 • powołania Miejsko - Gminnej Komisji Organizacyjnej XI Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2005.

III. Wydałem:

 • trzy pozytywne oraz dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

 • pięć pozytywnych decyzji w sprawie umorzenia odsetek podatku od nieruchomości,

 • trzy pozytywne oraz dwie negatywne decyzje w sprawie umorzenia podatku rolnego,

 • dwie pozytywne decyzje w sprawie odroczenia podatku rolnego,

 • dwie pozytywne decyzje w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego,

 • pięć decyzji w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

 • jedną decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej,

 • dwie decyzje w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,

 • dziewięćdziesiąt pięć pozytywnych oraz dwie negatywne decyzje w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

 • pięć decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

 • sześć decyzji o warunkach zabudowy,

 • jedną decyzję w sprawie wpisania do stałego rejestru wyborców.

Burmistrz Pyrzyc

mgr Kazimierz Lipiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:54:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 27-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 27-01-2005 11:54:56