INFORMACJA NR 24/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 stycznia 2005 roku do 15 lutego 2005 roku


INFORMACJA NR 24/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 stycznia 2005 roku do 15 lutego 2005 roku

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

 • sprzedaży działki numer 190/38 w obrębie 6 miasta Pyrzyce oraz ustanowienia służebności drogowej,

 • sprzedaży działek numer 182, 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce,

 • zmiany formy finansowania Zakładu Usług Transportowych w Pyrzycach,

 • zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dzieci młodszych ( do 6 lat ), uczniów szkół ponad gimnazjalnych, osób dorosłych,

 • zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu,

 • zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Pyrzyce,

 • zasad korzystania ze stołówek szkolnych,

 • zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

 • przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu,

 • zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

 • o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i przyjęcia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na obsługę Gminy Pyrzyce w zakresie szacowania nieruchomości w latach 2003-2006,

 • przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na dzierżawę działki nr 434/2 o pow. 0,38 ha, niezabudowanej w obrębie wsi Letnin gm. Pyrzyce, ,

 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej - propagowania życia wolnego od nałogów,

 • ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działek stanowiących własność gminy Pyrzyce::

  1. działka niezabudowana numer 258/8 o powierzchni 0,1780 ha, położna w obrębie 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej,

  2. działka niezabudowana numer 236 o powierzchni 0,2372 ha, położona w obrębie 8 miasta Pyrzyce przy ulicy Szkolnej,

  3. działka niezabudowana numer 178 o powierzchni 1,46 ha, położona w obrębie Pstrowice gmina Pyrzyce,

  4. działka zbudowana numer 317/1 o powierzchni 0,1150 ha, położona w obrębie Mielęcin gmina Pyrzyce,

  5. działka niezabudowana numer 2888 o powierzchni 0,0033 ha, położona w obrębie 10 miasta Pyrzyce przy ulicy Ciepłowniczej,

  • zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na jego remont,

  • Lokalnej Komisji Opiniująco -Doradczej oraz ustalenia jej regulaminu pracy,

  • zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

  III. Zatwierdziłem:

  • protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 18 stycznia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny drugi przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej o pow. 42,25 m2 przeznaczonej na garaż położonej na działce - części nr 190/33 w obrębie nr 6 miasta Pyrzyce. Nieruchomość została wydzierżawiona na okres trzech lat za kwotę 111,25zł miesięcznie plus VAT.

  IV. Wydałem:

  • dwie decyzje w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego,

  • sto siedemnaście pozytywnych oraz dziesięć negatywnych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego,

  • jedną decyzję w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości,

  • jedną decyzję w sprawie opłaty adiacenckiej,

  • dwie decyzje pozytywne w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

  • trzy decyzje pozytywne w sprawie umorzenia podatku rolnego

  • jedną pozytywną decyzję w sprawie odroczenia podatku rolnego,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:04:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:04:04