INFORMACJA NR 26/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 marca do 13 kwietnia 2005 roku


INFORMACJA NR 26/2005

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc

za okres od 16 marca do 13 kwietnia 2005 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

  • zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu opłat za używanie komunalnych lokali mieszkalnych, lokali socjalnych oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności,

  • wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność gminy Pyrzyce.

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

  • ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  • powołania zespołów do wykonania zadań w ramach Akcji Masowej „Przejrzysta Polska”,

  • powołania Gminnej Komisji Stypendialnej,

  • zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2005 roku,

  • zatwierdzenia Aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłem:

  • protokół oznaczony OPiZ/11 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Gminnego Centrum Informacji w Pyrzycach. Wybrano ofertę nr 5 - firma Radvnix ze Szczecina, która zaoferowała najniższą cenę 23 741,20,- brutto,

  • protokół oznaczony OPiZ/12 z postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro dostawę cyfrowego urządzenia kserującego (z funkcją ksero, drukarką komputerową, skanera). Wybrano ofertę nr 3 - firma Zachodniopomorskie Centrum Kopiarek ze Szczecina, która zaoferowała najniższą cenę 3 400,- brutto.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:06:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 20-04-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 20-04-2005 13:06:04