Informacja nr 34/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia do 15 stycznia 2006 roku.


Informacja nr 34/2006

z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia

do 15 stycznia 2006 roku.

I. Wniosłem pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w następujących sprawach:

- upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum rekreacyjno-sportowe w Pyrzycach”,

- upoważnienia Burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań mających na celu realizację budowy w Pyrzycach tężni, w której wykorzystane zostaną miejscowe lecznicze wody geotermalne,

- ustalenia lokalizacji targowiska,

II. Wydałem zarządzenia w następujących sprawach:

-zmian w budżecie gminy na rok 2005,

-powołania Pyrzyckiej Rady Sportu,

-wypłat wynagrodzeń w 2005 roku,

-ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki,

-organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pyrzyc na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

-zmiany składu stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,

-powołania członka Rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego sp. z o. o. w Pyrzycach,

-ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu na sprzedaż działki nr 81/9 o powierzchni 0,0425 ha oraz 1/2 udziału w działce nr 81/11 o powierzchni 0,0465 ha stanowiących własność gminy Pyrzyce, położonych w Pyrzycach w obrębie nr 6 przy ulicy Głowackiego,

-ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 73 o powierzchni 5356 m2, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce przy ulicy Słowackiego,

-zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach,

-ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach.

III. Zatwierdziłem:

-protokół nr 80 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2005 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości części działki o pow. 22 m2, położonej na działce nr 335 w obrębie nr 9 miasta Pyrzyce przy ulicy Jana Pawła II. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym, z powodu braku oferentów,

-protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 05 stycznia 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,1150 ha, zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej na działce nr 327/1 w obrębie Mielęcin. Nieruchomość została sprzedana za kwotę brutto 22.200zł,

-protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 05 stycznia 2006 roku postępowania przetargowego - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1554 ha, położonej na działce nr 223/1 w obrębie Nieborowo. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym, z powodu braku oferentów,

-protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 05 stycznia 2005 roku postępowania przetargowego - trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o pow. 0,1512 ha, położonej na działce nr 223/3 w obrębie Nieborowo. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym, z powodu braku oferentów,

-protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Przetargowej przeprowadzonego w dniu 05 stycznia 2005 roku postępowania przetargowego - drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,1506 ha, położonej na działce nr 223/3 w obrębie Nieborowo. Przetarg odbył się ze skutkiem negatywnym, z powodu braku oferentów.

IV. Wydałem decyzje:

1. W zakresie umorzeń:

-cztery pozytywne oraz jedną negatywną w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia odsetek podatku od nieruchomości,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia podatku rolnego,

-jedną pozytywną oraz jedną negatywną w sprawie odroczenia podatku rolnego,

-jedną pozytywną w sprawie umorzenia podatku od środków transportowych.

2.W zakresie dodatków mieszkaniowych:

-sześćdziesiąt siedem przyznających oraz trzy odmowne.

3.W zakresie gospodarki nieruchomościami:

-sześć o warunkach zabudowy,

-dwie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

-jedną w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego na własność,

-jedną w sprawie podziału geodezyjnego nieruchomości.

4.W zakresie spraw administracyjnych:

-dwa postanowienia zawieszające postępowanie administracyjne o wymeldowanie,

-jedną decyzję umarzającą postępowanie administracyjne o wymeldowanie,

-jedną decyzję o wymeldowaniu.

5.W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

-siedem zezwoleń na sprzedaż

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 01-02-2006 11:57:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 01-02-2006 11:57:29