Burmistrz Pyrzyc Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 28/8 o pow. 0,0949 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/9 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej, nr 28/10 o pow. 0,0950 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Lipiańskiej.