Sesja XXIII 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/248/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2012-05-07 13:59:51
Uchwała Nr XXIII/247/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu strefy płatnego parkowania 2012-05-07 13:59:06
Uchwała Nr XXIII/246/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Pyrzyckim na prowadzenie szkoły mistrzostwa sportowego 2012-05-07 13:58:44
Uchwała Nr XXIII/245/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/334/09 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym nr 4, 7 i 12 miasta Pyrzyce 2012-05-07 13:58:26
Uchwała Nr XXIII/244/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Sportowej Gminy Pyrzyce 2012-05-07 13:58:02
Uchwała Nr XXIII/243/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej w Pyrzycach oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za rok 2011. 2012-05-07 13:57:32
Uchwała Nr XXIII/242/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za rok 2011. 2012-05-07 13:57:00