treść zarządzenia


Zarządzenie nr 350/2005

BURMISTRZA PYRZYC

z dnia 18 stycznia 2005r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść ogłoszenia i ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgodnie z załącznikami do zarządzenia od nr 1 do nr 28.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz Komisji Opiniodawczo-Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 25-01-2005 10:55:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 25-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 25-01-2005 10:55:15