Maj

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 636/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-06-26 08:22:47
Zarządzenie Nr 635/2012r Burmistrza Pyrzyc .z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2012-06-26 08:22:01
ZARZĄDZENIE NR 634/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 maja 2012 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-06-05 15:06:14
ZARZĄDZENIE NR 633/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-06-11 15:35:40
Zarządzenie Nr 632/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2012 do uchwały Nr XXIV/255 /12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012r. 2012-06-14 11:52:28
Zarządzenie Nr 631/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-06-14 11:51:43
Zarządzenie Nr 630/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2012-06-08 12:05:39
Zarządzenie Nr 629/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 15:03:09
Zarządzenie Nr 628/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 15:02:39
Zarządzenie Nr 627/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 15:02:07
ZARZĄDZENIE Nr 626/12 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2012/2013 2012-06-05 15:01:13
ZARZĄDZENIE Nr 625/12 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie na rok szkolny 2012/2013 2012-06-05 15:00:40
Zarządzenie Nr 624/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 15:00:07
ZARZĄDZENIE Nr 623/12 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:57:40
Zarządzenie Nr 622/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2012/2013 2012-06-05 14:57:15
Zarządzenie Nr 621/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:55:46
Zarządzenie Nr 620/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:55:21
Zarządzenie Nr 619/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:54:57
Zarządzenie Nr 618/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie: organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:54:35
Zarządzenie Nr 617/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2012/2013 2012-06-05 14:54:10
Zarządzenie Nr 613/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-06-05 14:53:19
Zarządzenie Nr 612/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2011/2012 2012-06-05 14:50:02
ZARZĄDZENIE Nr 611/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 161/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, zmienionym zarządzeniem nr 448/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2011 roku 2012-05-29 14:16:31
Zarządzenie nr 610/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Organizacyjnej XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2012 2012-05-29 14:15:46
Zarządzenie Nr 609/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-05-28 13:41:05
ZARZĄDZENIE NR 608 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 maja 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 581 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.04.2012r. w sprawie określenia stawek opłat za usługi cmentarne świadczone na cmentarzu komunalnym w Pyrzycach 2012-06-05 14:45:55
Zarządzenie Nr 607/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2012-05-24 14:02:34
Zarządzenie Nr 606/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2012 w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2012-05-24 14:02:06
ZARZĄDZENIE NR 605/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-06-05 14:44:30
Zarządzenie Nr 602 /2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie 2012-05-16 14:13:53
Zarządzenie Nr 601 /2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16. maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 2012-05-16 14:13:23
Zarządzenie Nr 599/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-05-29 14:13:59
Zarządzenie Nr 598 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2012r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Żabów, na dz. nr 104 i nr 127". 2012-05-16 14:12:22
Zarządzenie Nr 597/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2012 roku W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na "Remont dróg wewnętrznych w miejscowości Żabów, na dz. nr 111 i nr 110/2". 2012-05-16 14:10:35
Zarządzenie Nr 596/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej i oględzin w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach 2012-06-27 12:35:18
ZARZĄDZENIE Nr 594/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-05-16 14:10:03
ZARZĄDZENIE Nr 593/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 167/2 o pow. 1080 m2, położonej w obrębie 8 m. Pyrzyce przy ul. Zabytkowej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-16 14:09:15
ZARZĄDZENIE Nr 592/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 320 o pow. 1014 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Poznańskiej z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-16 14:08:19
ZARZĄDZENIE Nr 591/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat części działki nr 256/1 o pow. 1245 m2, położonej w obrębie 9 m. Pyrzyce przy ul. Stargardzkiej, stanowiącej współwłasność Gminy Pyrzyce w udziale 937/1000 z przeznaczeniem na parkingi odpłatne. 2012-05-16 14:07:37
Zarządzenie nr 590 /12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wysokości odpłatności za korzystanie z obiektów oświatowych Gminy Pyrzyce 2012-05-29 14:14:56
Zarządzenie Nr 588/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2012-05-28 13:45:23
ZARZĄDZENIE NR 587/2012 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 08 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2012-05-10 14:28:59
Zarządzenie nr 584/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 69/11 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2012 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2012-07-17 12:20:27
Zarządzenie nr 583/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 486/12 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie powołania składu Komisji do odbioru lokali 2012-07-17 12:19:20
Zarządzenie Nr 583/2012 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2012. 2012-05-16 14:06:24