Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji przeładunkowej w Karniewie, gmina Pyrzyce, dz. 67/5, obręb 1 Miasta Pyrzyce". 2012-05-29 14:18:13
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia na Filię Biblioteczną na działce nr 126 obręb Mielęcin gm. Pyrzyce. 2012-05-25 15:21:01
OBWIESZCZENIE IZP.6733.14.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie piętnastu pawilonów handlowych z przeznaczeniem na detaliczny handel artykułami spożywczo-przemysłowymi. na działce nr 320, obręb 9 m. Pyrzyce. 2012-05-25 15:20:25
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia na Filię Biblioteczną na działce nr 779/2 obręb Brzesko gm. Pyrzyce. 2012-05-25 15:19:55
OBWIESZCZENIE IZP.6733.11.2012 informujące, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na terenie działki numer 4/3 obręb Krzemlin. 2012-05-24 13:53:54
OBWIESZCZENIE IZP.6733.10.2012 informujące, iż zostało zakończone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi na terenie działki numer 154 obręb Nowielin gm. Pyrzyce 2012-05-24 13:53:10
OBWIESZCZENIE IZP.6733.12.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne oraz urządzenie terenu na działce o nr 18/26 obręb Krzemlin, gmina Pyrzyce. 2012-05-18 14:50:18
OBWIESZCZENIE IZP.6733.9.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz z wymianą węzła kablowego typu WK na terenie działek o numerach 9, 16/1 i 16/2 obręb 11 gmina Pyrzyce. 2012-05-18 14:49:48