Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

KARTA INFORMACYJNA

Urząd Miejski Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. (091)570-10-20 Sekretariat, (091)570-00-71 Punkt Obsługi Interesanta, fax (091)570-01-54, e-mail: promocja@pyrzyce.um.gov.pl

USC

14

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Pokój nr 127, tel.570-49-06

 pn. (7:00 do 16:00),     wt.-pt. (7:00 do 15:00) 

UM

pyrzyce

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1963 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami) oraz art.12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r., Nr 36 poz. 180 z późniejszymi zmianami).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. w przypadku panny i kawalera:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Pyrzycami 
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 2. w przypadku osób rozwiedzionych:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia- osoby urodzone poza Pyrzycami ,
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub  wyrok  sądu.

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość.( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 
 3. w przypadku wdowców:
  • odpisy skrócone aktu urodzenia -osoby urodzone poza Pyrzycami ,
  • - dla osób urodzonych w Pyrzycach  kierownik USC sam sporządza notatkę z aktu urodzenia 
  • odpis aktu zgonu współmałżonka.

   Do wglądu:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość ( dla osób posiadających paszport niezbędne jest zaświadczenie o zameldowaniu) 

4.      W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
  • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej.

   Do wglądu:
  • dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe - karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego
  • ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych).

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 75,00 zł. 
 • zapewnienie (podanie o sporządzenie aktu małżeństwa) - 5,00 zł.
 • za każdy załącznik - 0,50 zł.
 • podanie  o wydanie 3 bezpłatnych egzemplarzy odpisów aktu małżeństwa - 5,00 zł.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC,  w celu złożenia dokumentów

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku nie spełnienia warunków koniecznych do zawarcia małżeństwa osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca zameldowania. 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Głowacki 10-11-2005 08:00:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Głowacki 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Głowacki 10-11-2005 08:00:53