Obwieszczenia 2012 r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
OBWIESZCZENIE IZP.6733.16.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia na Filię Biblioteczną na działce nr 126 obręb Mielęcin gm. Pyrzyce. 2012-06-21 15:29:27
OBWIESZCZENIE IZP.6733.15.2012 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia na Filię Biblioteczną na działce nr 779/2 obręb Brzesko m. Pyrzyce. 2012-06-21 15:28:41
OBWIESZCZENIE IZP.6733.14.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie targowiska na działce nr 320 obręb 9 m. Pyrzyce. 2012-06-18 16:19:17
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.5.2012.MT UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU pn. "Budowia farmy wiatrowej składająca się z dwóch turbin o łącznej mocy maksymalnej do 7 mw, w obrębie Rzepnowo Gmina Pyrzyce" 2012-06-15 13:08:45
OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.3.2012 MT w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .: "rozbudowa istniejącej stacji auto - gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13" 2012-06-14 13:20:33
OBWIESZCZENIE IZP.6733.12.2012 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na mieszkania socjalne oraz urządzenie terenu na działce nr 18/26, obręb Krzemlin m. Pyrzyce. 2012-06-14 13:15:36
INFORMACJA AB. 7331.27.10.11.2012.BP o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: "budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 55/6 obręb Okunica gm. Pyrzyce" 2012-06-04 15:49:07