Sesja XXIV 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIV/256/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020 2012-06-14 12:27:45
Uchwała Nr XXIV/255/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2012-06-14 12:26:22
Uchwała Nr XXIV/254/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przedłużenia umów najmu nieruchomości na część działki nr 152 położonej w obrębie 8 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2012-06-14 12:25:00
Uchwała Nr XXIV/253/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pyrzyce 2012-06-14 12:07:03
Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/123/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pyrzyce 2012-06-14 12:05:40
Uchwała Nr XXIV/251/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Pyrzyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2012-06-14 12:01:18
Uchwała Nr XXIV/250/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2012-06-14 12:00:25
Uchwała Nr XXIV/249/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pyrzyce na lata 2012-2027" 2012-06-14 11:59:37