OBWIESZCZENIE IKiOŚ.6220.3.2012 MT w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .: "rozbudowa istniejącej stacji auto - gaz, o dystrybutor paliw płynnych, zbiornik magazynowy na paliwa płynne o pojemności 20 m2, dwukomorowy, dwupłaszczowy, wiatę nad dystrybutorem paliwowym i rozbudowę pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w Pyrzycach przy ul. Żwirki i Wigury, na działce nr ewidencyjny 16/13"