Sesja XXV 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących kierownicze funkcje w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce 2012-07-05 13:40:51
Uchwała Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin, dotyczącego powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, dowiezionych w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Pyrzyce do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 2012-07-05 13:40:15
Uchwała Nr XXV/273/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury 2012-07-05 13:39:49
Uchwała Nr XXV/272/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Szczęsnego 2012-07-05 13:39:25
Uchwała Nr XXV/271/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce na lata 2011-2020. 2012-07-05 13:38:56
wała Nr XXV/270/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2012 2012-07-05 13:37:56
Uchwała Nr XXV/269/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. o zmianie Uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2012r. 2012-07-05 13:37:03
Uchwała Nr XXV/268/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2012-07-05 13:36:30
Uchwała Nr XXV/267/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 5 marca 2009 r. pomiędzy gminami Pyrzyce oraz Przelewice i Lipiany w sprawie utworzenia Straży Międzygminnej 2012-07-05 13:36:01
Uchwała Nr XXV/266/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 4 położonego w Pyrzycach przy ul. Owocowej i na jego sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem 280/1000 części w prawie własności gruntu oznaczonego jako działka nr 10/4 obręb nr 10 miasta Pyrzyce 2012-07-05 13:35:33
Uchwała Nr XXV/265/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18 położona w obrębie geodezyjnym Żabów 2012-07-05 13:34:49
Uchwała Nr XXV/264/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 191/18 położona w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Basenowej 2012-07-05 13:34:21
Uchwała Nr XXV/263/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 126/6, położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. generała Władysława Sikorskiego 2012-07-05 13:33:55
Uchwała Nr XXV/262/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Pyrzyce 2012-07-05 13:33:31
Uchwała Nr XXV/261/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 21 i nr 22 położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przy ul. Górnej 2012-07-05 13:33:03
Uchwała Nr XXV/260/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ogrodowej 2012-07-05 13:32:26
Uchwała Nr XXV/259/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie emisji obligacji Gminy Pyrzyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Gminę 2012-07-05 13:32:00
Uchwała Nr XXV/258/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 2012-07-05 13:31:29
Uchwała Nr XXV/257/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2011 rok 2012-07-05 13:31:01