Sesja XXII 2012r.

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXII/241/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012-07-06 14:09:47
Uchwała Nr XXII/240/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału 68/1000 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 256/2, położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul.Plac Wolności 2012-07-06 14:09:23
Uchwała Nr XXII/239/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2012-07-06 14:08:57
Uchwała Nr XXII/238/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 200/1, położona w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Rejtana 2012-07-06 14:08:33
Uchwała Nr XXII/237/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki zabudowanej nr 200/12 położonej w obrębie geodezyjnym nr 6 miasta Pyrzyce przy ul. Tadeusza Rejtana w trybie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego 2012-07-06 14:08:10
Uchwała Nr XXII/236/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 25/3, nr 25/4, nr 25/5, położone w obrębie geodezyjnym nr 12 miasta Pyrzyce przy ul. Słowackiego 2012-07-06 14:07:48
Uchwała Nr XXII/235/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/2, położona w obrębie geodezyjnym Brzezin 2012-07-06 14:06:50
Uchwała Nr XXII/234/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67, położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin 2012-07-06 14:06:10
Uchwała Nr XXII/233/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 70, położona w obrębie geodezyjnym Krzemlin 2012-07-06 14:05:24
Uchwała Nr XXII/232/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 258/14, położona w obrębie geodezyjnym nr 9 miasta Pyrzyce przy ul. Ciepłowniczej 2012-07-06 14:04:51
Uchwała Nr XXII/231/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2012r. 2012-07-06 14:04:24
Uchwała Nr XXII/230/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wyboru formy spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Pyrzyce do wykonywania zadań gospodarki nieruchomościami lokalowymi oraz powierzenie zadań własnych Gminy Pyrzyce z zakresu gospodarki nieruchomościami lokalowymi Pyrzyckiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2012-07-06 14:03:57
Uchwała Nr XXII/229/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-07-06 14:03:27
Uchwała Nr XXII/228/12 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok. 2012-07-06 14:02:36